uudised  
Uudised

09.02.2015 - Kutsume kõiki 24.02.2015 rajatreeningule Maaülikooli maneežis

ja sellele järgnevale üldkoosolekule Maaülikooli Metsamajas!

Rajatreeningule registreerimine ja info https://docs.google.com/…/1Kkxzp6i45qP_V3lQEI5FJ8N…/viewform


Mittetulundusühing Koerteklubi Säde
ÜLDKOOSOLEKU KUTSE
Aeg: 24.02.2015 algusega kl 12:00
Koht: Kreutzwaldi 5, Tartu

Päevakord:
1. 2014 majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine (kinnitatud aastaaruanne)
2. Revidendi ettekanne
3. Klubi vara ja sidevahendite inventuur, varustuse uuendamine
4. Võistlustega seonduv aastateks 2015 – 2016
5. Säde klubi ürituste läbiviimise kord ja aruandlus
6. Vajalikud põhikirja muudatused
7. Säde klubi treenerid
8. Jooksvad küsimused: liikmed, klubi sümboolikaga riided, täiendavad ettepanekud
9. Aastakoera autasustamine ja muud auhinnad

Üldkoosolekul on hääleõiguslikud isikud MTÜ Koerteklubi Säde liikmed, st kelle 2015 aasta liikmemaks (uutel liikmetel ka liitumismaks) on koosoleku hetkeks laekunud.
Hääleõigus kehtib juhul kui MTÜ Koerteklubi Säde liige on:
• füüsiliselt kohal
või
• volitanud kirjalikult teist isikut, kes on füüsiliselt kohal (volitus)
Digiallkirjastatud volitusi ootame e-postile info@koerteklubi.ee või originaalallkirjaga paberkandjal enne Üldkoosoleku algust.

Tule kindlasti kohale ja võta kaasa palju häid mõtteid klubi tegevuse tõhustamiseks!

MTÜ Koerteklubi Säde juhatus
Inge, Jaanika ja Elen

Tulevad üritused

Sponsorid